Aktualitások

Olvassa el rövid összefoglalóinkat
az adók, járulékok és
más fontos változásokról.

Cafeteria 2017 (.doc)
Adózás 2017 (.doc)
Az SZJA bevallás időpontja (.doc)
Online kassza bővítés (.doc)


Könyvelési szolgáltatások

- Vállalkozások (kft-k, bt-k és egyéni vállalkozások) könyvelése (főkönyvi kettős könyvelés, pénztárkönyv): számlák, bankbizonylatok, bérfeladás, értékcsökkenés, stb. könyvelése
- Az ügyfél igénye esetén munkaszámra (költséghely, költségviselő) könyvelünk
- EVA alanyoknak bevételi nyilvántartás vagy kettős könyvelés vezetése
- Analitikus nyilvántartások vezetése (pl. szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása)
- Immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése
- Bevallások elkészítése, elektronikus beküldése
- Adó- és járulékfizetési kötelezettségekről folyamatos és időben történő tájékoztatás
- Év végi beszámoló elkészítése (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
- Igény esetén évközi mérleg és eredménykimutatás
- Könyvelés előkészítése könyvvizsgálatra
- Együttműködés a könyvvizsgálóval
- Képviselet és kapcsolattartás a NAV-val, az OEP-pel és az önkormányzati adóirodákkal
- Év közben igény esetén főkönyvi kivonatot és kimutatást készítünk a vállalkozás aktuális vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetéről, és átbeszéljük, az év hátralévő részében milyen korrekcióra van szükség

- Bevallások elkészítése, elektronikus beküldése

További szolgáltatásaink: