Aktualitások

Olvassa el rövid összefoglalóinkat
az adók, járulékok és
más fontos változásokról.

2020 évi változások (.pdf)
Cafeteria 2017 (.doc)
Adózás 2017 (.doc)
Az SZJA bevallás időpontja (.doc)
Online kassza bővítés (.doc)

Könyvelési szolgáltatások

- Vállalkozások (kft-k, bt-k és egyéni vállalkozások) könyvelése (főkönyvi kettős könyvelés, pénztárkönyv): számlák, bankbizonylatok, bérfeladás, értékcsökkenés, stb. könyvelése
- Az ügyfél igénye esetén munkaszámra (költséghely, költségviselő) könyvelünk
- EVA alanyoknak bevételi nyilvántartás vagy kettős könyvelés vezetése
- Analitikus nyilvántartások vezetése (pl. szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása)
- Immateriális javak és tárgyi eszközök nyilvántartásának vezetése
- Bevallások elkészítése, elektronikus beküldése
- Adó- és járulékfizetési kötelezettségekről folyamatos és időben történő tájékoztatás
- Év végi beszámoló elkészítése (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet)
- Igény esetén évközi mérleg és eredménykimutatás
- Könyvelés előkészítése könyvvizsgálatra
- Együttműködés a könyvvizsgálóval
- Képviselet és kapcsolattartás a NAV-val, az OEP-pel és az önkormányzati adóirodákkal
- Év közben igény esetén főkönyvi kivonatot és kimutatást készítünk a vállalkozás aktuális vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezőségi helyzetéről, és átbeszéljük, az év hátralévő részében milyen korrekcióra van szükség

- Bevallások elkészítése, elektronikus beküldése

További szolgáltatásaink: